Main H310 ( Chipset Intel H310) Hỗ Trợ CPU Nào ?

 Main H310 trên thị trường được nhiều hãng sản xuất liên kiện cung cấp và từng nhà sản xuất lại cho ra các phiên bản khác nhau . Nhưng về cơ bản tất cả chúng đêu phải tuân theo một tiêu chuẩn của Chipset intel H310 . Main H310 sử dụng socket 1151 chính vì vậy nó sẽ hỗ trợ tất cả CPU từ Celeron đến core i9 chuẩn socket 1151 này . Vậy Main H310 Hỗ Trợ Các CPU Nào ?


Celeron :
 
G4900, G4900T, G4920, G4930, G4930T, G4950

Pentium :
G5400, G5400T, G5420, G5420T,G5500, G5500T, G5600, G5600F, G5600T, G5620

Core i3 :

i3-8100, i3-8100, Ti3-8300, i3-8300T, i3-8350K, i3-9100, i3-9100F, i3-9100T, i3-9300, i3-9300T, i3-9350K, i3-9350KF


Core i5 : 
i5-8400, i5-8400T, i5-8500, i5-8500T, i5-8600, i5-8600K, i5-8600T, i5-9400, i5-9400F, i5-9400T, 
i5-9500, i5-9500F, i5-9500T, i5-9600, i5-9600K, i5-9600KF, i5-9600T

Core i7 :

i7-8086K, i7-8700, i7-8700K, i7-8700T, i7-9700, i7-9700F, i7-9700K, i7-9700KF, i7-9700T, i9-9900, i9-9900K, i9-9900KF, i9-9900THị vọng bài  viết này có thể giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn linh kiện để build cho minh một bộ máy tính phù hợp với nhu cầu nhé  . 


Chúc các bạn thành công !! 
:))

Post a Comment

Previous Post Next Post